tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Gel Blue-S, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Gel BLUE-S

Gel za folijarnu primenu

GroGreen_BLUE_S
GROGREEN BLUE-S je jedinstveno đubrivo za folijarnu primenu sa veoma niskom pH vrednošću koji kombinuje visoke koncentracije bora i sumpora sa drugim mikroelementima kao što su cink i molibden.

Rastvara se momentalno i u potpunosti.

Sinergija između sumpora i bora u GROGREEN BLUE-S omogućuje kombinovanu primenu oba hraniva upotrebom jednog đubriva.

Visok sadržaj bora i sumpora u formuli sa niskom pH vrednošću omogućuje obezbeđivanje optimalnih doza oba elementa gajenim usevima, smanjujući troškove primene što dovodi do povećane zarade proizvođača.

GROGREEN BLUE-S ima očigledne prednosti u poređenju sa drugim najčešće korišćenim izvorima bora: visoko rastvorljiv oblik bora izuzetnog kvaliteta u gelu sa veoma niskom pH vrednošću primenljiv je na sve tipove useva i može biti upotrebljen kao prirodni insekticid. Konkurentska đubriva sa borom karakterišu se slabom rastvorljivošću ili dovode do visoke pH vrednosti rastvora što ima za rezultat slabu folijarnu iskorišćenost i smanjenu efikasnost.

tabela1

Posebno napravljeno za useve kao što su uljana repica, soja, šećerna repa i žitarice, krompir, voće, povrće i useve hortikulture.

slika2

 

Mešanje sa agrohemikalijama u rezervoaru

pH vode je kritičan faktor u efikasnosti mnogih sredstava za zaštitu bilja i regulatora rasta. U alkalnim uslovima dolazi do alkalne hidrolize koja razgrađuje pesticid u neaktivne oblike. Degradacija pesticida se može meriti u smislu njegovog poluživota (smanjenje sadržaja aktivnog sastojka za 50%).

Kao opšte pravilo, herbicidi, insekticidi i fungicidi najbolje deluju u blago kiseloj vodi, pH 4–6,5. pH rastvora može uticati na to koliko dugo molekul pesticida ostaje netaknut, na njegovu stabilnost i efikasnost. Puferska sredstva sprečavaju hidrolizu pesticida tokom mešanja u rezervoaru.

Zbog svog niskog pH GROGREEN BLUE-S gel se može koristiti kao puferski agensi kako bi se očuvala stabilnost i poboljšala efikasnost sredstava za zaštitu bilja i regulatora rasta u uslovima tvrde vode.

 

Zašto koristiti GROGREEN BLUE-S

 • Visoka koncentracija bora u jedinstvenoj kombinaciji sa sumporom u đubrivu sa niskom pH vrednošću
 • Potpuno i trenutno rastvaranje u vodi omogućava bolje i lakše doziranje
 • Poboljšanje efikasnosti agrohemikalija zbog niskog pH
 • Gel formula koji deluje kao pufer u uslovima alkalne/tvrde vode
 • Kompatibilan sa većinom pesticida
 • Povećanje prinosa i kvaliteta
 • Precizno smanjenje nedostataka bora i sumpora u usevima
 • Smanjenje troškova rukovanja, transporta i skladištenja, uz povećanu zaradu poljoprivrednika
 • Povećanje efikasnosti upotrebe NPK i mikronutrijenata podržavanjem transporta hranljivih materija u celoj biljci kao i povećanje apsorpcije i zadržavanja hranljivih materija
 • Nema rizika od fitotoksičnosti na lišću

Folijarna primena

Količina primene je 2 – 5 kg/ha/aplikaciji, sa prosečnom koncentracijom 250 – 300 g/100 l vode. Nikada ne prelaziti koncentraciju od 0,5% (500g/ 100 l vode). Uvek koristite sa dovoljnom količinom vode da bi pokrivenost lišća bila potpuna. Ne nanositi tokom visokih temperatura ili na useve pod vodnim stresom. Najbolje vreme za primenu je rano ujutru ili kasno uveče.
Ponovite prema preporuci.

 • Uljana repica: 4 kg/ha, pre razvoja lista – formiranje rozete. Ponovite u proleće.
 • Povrće (paradajz, krastavac,..): 3 kg/ha, pre otvaranja cveta. Ponovite tokom faze razvoja ploda.
 • Voće (jabuka, kruška, breskva,…): 3-5 kg/ha, u fazi bubrenja pupoljaka. Ponovite tokom rasta ploda i posle berbe.
 • Grožđe: 3-5 kg/ha, na novim izdancima. Ponovite na otvaranju cveta, u fazi šarka i posle berbe.
 • Ukrasno bilje: 2-3 kg/ha, početak rasta. Ponovite sa intervalima od 15 dana.
 • Žitarice: 3 kg/ha, u fazi 3 lista – bokorenje. Ponovite nakon 2 nedelje.
 • Kukuruz: 3 kg/ha, 4-6 nedelja nakon nicanja. Ponovite pre cvetanja.
 • Suncokret: 4-5 kg/ha, u fazi 10-12 listova pre pojave cvetnih pupoljaka.
 • Šećerna repa: 3 kg/ha: u fazi 4-6 listova, ponoviti pri zatvaranju reda.
 • Krompir: 2 kg/ha, u fazi 4-6 listova. Ponovite pre faze maturacije.

Mešanje i primena

Polovinu rezervoara za prskanje napunite čistom vodom, dodajte potrebnu količinu Blue-S, zatim napunite rezervoar vodom do kraja i primenite bez odlaganja. Dodajte prvo u prskalicu Blue-S kada ga mešate sa drugim preparatima.

Nakon upotrebe temeljno očistite prskalicu. Uvek pročitajte etiketu proizvoda koji planirate da koristite uz BLUE-S pre njihovog mešanja.

Kompatibilnost

BLUE-S je kompatibilan sa većinom korišćenih pesticida i đubriva. Preporuka je da se uradi test manjeg obima na usevu pre nego što nastavite sa tretmanom. Izbegavajte mešanje sa visoko alkalnim proizvodima ili proizvodima koji sadrže kalcijum. Uvek pročitajte etiketu proizvoda koji planirate da koristite uz BLUE-S pre njihovog mešanja.

Skladištenje

Zaštititi od mraza. Čuvati na temperaturi od 5°C do 50°C u odgovarajućem skladištu sa dobrom provetrenošću.

Čuvati u originalnom pakovanju dalje od toplote ili direktne sunčeve svetlosti. Delimično iskorišćeno ili oštećeno pakovanje treba držati dobro zatvoreno. Držati van domašaja dece. Čuvati dalje od hrane, pića i stočne hrane.
Nemojte jesti, piti ili pušiti tokom upotrebe.

Preuzmite brošuru.