tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 GroGreen GL STARTER, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

GroGreen GL STARTER

Gel_STARTER_2024_600px

PROPISAN SADRŽAJ W/W W/V
Ukupan azot (N) 10% 16%
Amonijačni azot (NH4) 3,0% 4,0%
Ureični azot (NH2-N) 7,0% 12%
Fosfor pentoksid (P2O5), vodorastvorljiv 42% 69%
Kalijum oksid (K2O) vodorastvorljiv 10% 16%

Razvoj krtola, stimulacija cvetanja i poboljšano cvetanje, sprečavanje odbacivanja plodova i poboljšava razvoj korena.

NAČIN PRIMENE
Fertigacijom:
Jedna aplikacija: primeniti 3 - 10 kg/ha/aplikaciji, vreme i doza zavise od vrste zasada.
Kontinuirana fertigacija: 0.3 - 1.5 g/l, standardno za najviše uslova u zasadima je1g / lit vode.
Folijarno:
Uopštena doza varira između 2 - 5 kg/ha/aplikaciji. Nikada ne prekoračivati koncentraciju od 0.5%
(5 grama po litru) kako bi izbegli oštećenje/ožegotine listova.

Pakovanje: 5 kg