tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 GL-BALANCE, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

GroGreen GL-BALANCE

Gel_Balance_24_600px

PROPISAN SADRŽAJ W/W W/V
Ukupan azot (N) 16,00% 25,00%
Fosfor (P2O5) vodotopivi 16,00% 25,00%
Kalijum (K2O) vodotopivi 16,00% 25,00%
Kalcijum (CaO) vodotopivi 2,00% 3,00%

Prevencija stresa u lošim uslovima uzgoja, opšta formulacija za ispravljanje nedostataka.

Preporuka za korišćenje:

Za kontinuirano navodnjavanje sistemom kap po kap, preporučuju se sledeće količine:

- Voćne vrste: 0,5-1kg za 1000 litara vode za navodnjavanje

- Povrće i cveće: 0,25-0,5 kg za 1000 litara vode za navodnjavanje.

Napomena:

- Preporučuje se iskoristiti pripremljeni rastvor u roku od 2 - 3 dana.

Primena đubriva u dopunskoj ishrani biljaka preko lista (folijarno) može se obaviti u količini 2-4 kg/ha. Koristite količinu vode po hektaru da bi imali garantovanu pokrivenost lišća. Nikada ne prelaziti preporučenu dozu od 0,5%.

Ne prskati za vreme jakog suncaili u periodu visoke evapo-transpiracije kako bi se izbegle ožegotine i druga oštećenja.

Koristiti samo kada postoji potreba za prihranjivanjem bilja. Ne prekoračivati preporučene količine.

Vreme primene: u drugoj polovini vegetacije pa do početka berbe.

Broj tretiranja u toku jedne godine: u više navrata tokom sezone, zavisno od zahteva gajenih biljaka sastava zemljišta i načina primene.