Proizvodi

Aegis Clay

Aegis_Argilla_EN_copia1

Organic_list_3

Granulisani inokulum mikoriznih gljivica u vidu praha 

AEGIS CLAY predstavlja mikorizni inokulum Glomus intraradices i Glomus mosseae, u obliku praha. Namenjen je za mešanje u supstratu, razbacivanju po plastenicima i za takozvano “kupanje” korena u rastvoru ovog proizvoda pre sadnje.

Dva soja mikorize, primenjeni tokom setve/sadnje ili rasađivanja, garantuju istrajnost mikorizne simbioze sa biljkom tokom kompletnog ciklusa njenog razvoja, podižući prinos i otpornost biljaka na patogene koji napadaju koren i abiotske stresove.

UPOTREBA I KOLIČINE PRIMENE

*MATIČNJACI:Pomešati AEGIS CLAY sa zemljom pre sadnje.

Količina primene:8-12 kg/m3 zemlje

*Hortikultura (plastenici, staklenici)

Ubaciti preparat u sadne rupe pre presađivanja

Količina primene:2-5 g/biljci

*Zasnivanje novog voćnjaka, vinograda i ukrasnog drveća

Rastopiti 1kg AEGIS CLAY-a u jednom litru vode kako biste dobili smešu u koju treba potopiti koren biljke. Potopiti koren biljke u smešu i nastaviti sa sadnjom.

Količina primene: 4 kg AEGIS CLAY-a je dovoljno za spravljanje smeše koja obezbeđuje adekvatno nanošenje preparata na 500-600 biljaka.

DEJSTVO I PREDNOSTI

*Povećava prinos i kvalitet roda, uniforman porast biljke i korenovog sistema

*Sprečava razvoj zemljišnih patogena

*Veća učinkovitost đubrenja

*Povećana otpornost na stres izazvan viškom/manjkom  vode, kao i na veću zaslanjenost zemljišta

*Unapređuje plodnost i vitalnost zemljišta

*Bezopasno za ljude i životinje 

UPOZORENJA

Proizvod skladištiti na hladnom i provetrenom mestu, udaljenom od direktne sunčeve svetlosti i visoke temperature.

Ne upotrebljavati na: Rododendronu, Azaleji, Lovoru, Orhidejama, Jeli, Lešniku, Robiniji, Četinarima i Kupusnjačama.

Primena fungicida i hemijskih fosfornih đubriva može usporiti razvoj mikorize.

Pakovanje: 4 kg

TEHNIČKI LIST

DOZVOLJENO ZA ORGANSKU PROIZVODNJU