tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Mikrobiološka đubriva,mikorize,trihoderma,ukorenjavanje,patogeni | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Mikrobiološka đubriva

MIKROORGANIZMI – MIKORIZE i TRIHODERMA

Šta je mikoriza?

Mikoriza predstavlja simbiotsku vezu između korena biljke i određenih sojeva gljivica u zemljištu.

Mikorizne gljivice kolonizuju korenov sistem biljke i obezbeđuju joj mineralne elemente i vodu koju crpe iz zemljišta preko guste mreže hifa, dok zauzvrat biljka snabdeva mikroorganizme sa raznovrsnim organskim materijama.
Zahvaljujući mikorizi, biljka značajno povećava površinu apsorpcije svog korenovog sistema, od 100 pa čak do 1000 puta, i postepeno i apsorpciju hraniva i vode.

JEDNOSTAVAN IZBOR ZA KVALITET:REPRODUKCIJA IN VIVO

Postoje dva načina nastajanja mikoriznog inokuluma:in vivo ili in vitro.
ITALPOLLINA je usvojila prvi od dva navedena načina (IN VIVO), koji je dosta složeniji i skuplji, ali obezbeđuje finalni proizvod većeg kvaliteta.

ITALPOLLINA je razvila jedinstvenu tehnologiju za prizvodnju mikoriznog inokuluma IN VIVO. Garantujemo najveća moguća dostignuća u poljoprivrednim sistemima i proizvode prilagođene najbitnijim biljnim kulturama.

ITALPOLLINA je jedna od retkih kompanija u svetu koja proizvodi mikorize IN VIVO. Obezbeđujemo vrhunski kvalitet naših proizvoda (bez prisutva GMO-a, zagađivača i patogena) i maksimalnu efektivnost kolonizacije.

NAŠA MIKORIZA
ITALPOLLINA je evropski i svetski lider u proizvodnji inokuluma mikoriznih gljivica. Naš opseg podrazumeva različite proizvode (granule, tablete, glinu), vrste i koncentraciju spora. Ovi proizvodi su razvijeni da bi zadovoljili više potreba biljke i da bi obezbedili najveću fleksibilnost primene.

PREDNOSTI
*Razvoj korenovog sistema (apsorptivne površine, tj. površine za upijanje hranljivih materija)

*Bolja apsorpcija hranljivih materija
*Otpornost na stres izazvan presađivanjem
*Otpornost na stres izazvan vodom, kao i na visoku zaslanjenost
*Umanjenje antagonizma za usvajanje različitih hraniva
*Unapređenje strukture zemljišta i slabljenja usled iscrpljenosti
*Veća efiksnost primenjenih đubriva
*Efekat biostimulansa

Šta je trihoderma?

Trichoderma spp. je korisna mikroskopska gljivica koja ima direktan antagonizam na mnoge patogene gljive koje žive u zemljištu i na biljkama. Ona se nalazi u zemljištu poboljšavajući zdravlje biljaka i povećavajući njihovu otpornost na bolesti, stim što nema štetnog efekta na korisne mikroorganizme.

ODBRANBENO DEJSTVO
Glavno dejstvo Trichoderme je mikrobiotični antagonizam, koji se pojavljuje kroz različite mehanizme:

PREDACIJA - Trichoderma direktno napada patogene gljivice

STVARANJE METABOLITA - To su toksične materije protiv patogenih gljivica

KONKURENCIJA - Trichoderma stvara sinbioznu vezu sa korenom biljaka,odnosno obostranu prednost što stvara fizičku prepreku protiv patogenih hifa na korenu.
Trichoderma sprečava razvoj mnogih patogenih gljivica kao što su: Alternaria, Armillariaspp, Botrytis, Colletotrichum, Fusarium, Phythophtora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Xantomonas, itd.

HRANJIVO i FITOSTIMULATIVNO DEJSTVO
Trichoderma povećava produktivnost biljke zahvaljujući njenoj:
- Inaktivacija toksičnih sastojaka u zoni korena
- Povećava apsorpciju hranjivih materija u zemljištu

Ova gljivica je takođe u stanju da podstiče formiranje korenovih dlačica i stimuliše naseljavanje rizosfere na koren ostalih korisnih mikroorganizama.

KAKO FUNKCIONIŠE
Nakon nanošenja proizvoda na zemljište ili listove, micelije i spore se aktiviraju i počinju sa rastom i kolonizovanjem u određenom obimu.
Značajno prisustvo Trichoderme eliminiše većinu patogenih gljivica kroz različite mehanizme delovanja. Trichoderma artroviride 898G je posebno izdvojena i patentirana gljivica od strane Italpollininog naučno istraživačkog centra. Primena Trichoderma atroviride 898G u zemljištu stimuliše razvoj biljaka zahvaljujući faktoru brzog rasta koji mogu lako da apsorbuju iz korena.

KOMPATIBILNOST
TIFI je kompatibilan sa većinom đubriva, fungicida i herbicida. Izuzetci su preparati sa sledećim aktivnim materijama: neled, amitraz, perimetalin, benomyl, captan, carbendazim, cyprodinil, dinocap, difenoconazol, etridiazol, denarimol, dludioxonil, hymexazol, iprodion, quinosol, polyoxin B, procloraz, propiconazol, tebuconazol, thiram.