Proizvodi

Click

Prvi biostimulant u tabletama.
Konzorcijum korisnih mikrooranizama.

biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. bez_metala rezidue

Biostimulant sačinjen od korisnih mikro-organizama

CLICK je prvi biostimulant u obliku tableta koji sadrži mikorizne gljive (Glomus intraradices), Trichoderma atroviride, rhizosphere bacteria i biološki aktivnu organsku materiju.
Stimuliše metabolizam, poboljšava razvoj biljke, poboljšava prinos i razvoj plodova. Takođe pojačava odpornost useva na klimatske stresove. Starter efekat.
Click

UPOTREBA I DOZIRANJE

Da bi se obezbedio dobar efekat, smestiti proizvod gde može ostvariti najveći kontakt sa korenom. Preporučujemo upotrebu prilikom presađivanja.
Povrće pod plastenicima: 1 tableta / biljka
Novi zasadi vinove loze: 2 tablete / biljka
Voće (jabuka, breskva,…): 2 tablete / biljka Rasadi i ukrasno bilje 1 ili 2 tablete / biljke u zavisnosti od veličine biljke.

 

UPOZORENJA
Upotreba fungicida i hemijskih fosfatnih đubriva može usporiti razvoj mikoriza. Ne upotrebljavati na: Rododendron, Azalea, Lauro, Orchids, Fir, Hazel, Robinia, Pinus, Brassicaceae and Chenopodiaceae. Skladištiti proizvod u hladnom i provetrenom mestu, daleko od direktne sunčeve svetlosti i visokih temperatura.

PAKOVANJE: 25 i 50 tableta

TEHNIČKI LIST