tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Clik tablete,mikrobiološko đubrivo,trihoderma,mikorize,sadnja | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Click

Prvi biostimulans u tabletama.

biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. bez_metala rezidue

Click_logo400px

Click_HNsm
CLICK je rezultat istraživanja koji je razvijen u tri različite oblasti ishrane biljaka u kojima je Hello Nature internacionalni lider:

 • Organske materije visokog kvaliteta;
 • Uzgoj korisnih mikroorganizama In vivo;
 • Ekstratima biljaka sa biostimulativnim dejstvom

CLICK deluje u nivou rizosfere i stvara odgovarajuće uslove za razvoj i ukorenjavanje novih biljaka zahvaljujući:

 • Prirodnim komponentama koji stimulišu rast korena (peptidi biljnog porekla);
 • Visoka higroskopnost organskog supstrata koja se ponaša kao osnova same tablete;
 • Prisustvo PGPR bakterija (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), mikoriza i Trichoderma spp. sa pozitivnim uticajem na mineralizaciju fosfora zarobljenog u zemljištu (Starter efekat).

Kompleks korisnih mikroorganizama

CLICK je prvi biostimulans u obliku tableta koje sadrže mikorizne gljivice (Glomus intraradices i mosseae), Trichoderma atroviride, rizosferne bakterije i biološki aktivnu organsku materiju. On stimuliše metabolizam, unapređuje rast biljaka, povećava prinos i kvalitet plodova. Takođe, jedna od uloga mu je i povećanje otpornosti biljaka na klimatske stresove. Ima Starter efekat.

SASTAV

Mikorizne gljivice (Glomus spp. 250 spora/tableti) 35%
Rizosferne bakterije 1x107 UFC/g
Trichoderma atroviride 1x107 propagula/g
Formulacija Tablete (4.5 g)

Ne sadrži genetski modifikovane organizme, kao ni patogene organizme.

UPOTREBA I DOZIRANJE

Da bi se obezbedio dobar efekat, smestiti proizvod gde može ostvariti najveći kontakt sa korenom. Preporučujemo upotrebu prilikom presađivanja.

Povrće pod plastenicima: 1 tableta / biljka
Novi zasadi vinove loze: 2 tablete / biljka
Voće (jabuka, breskva,…): 2 tablete / biljka Rasadi i ukrasno bilje 1 ili 2 tablete / biljke u zavisnosti od veličine biljke

PREDNOSTI

 • Pokretanje zemljišnih mikroorganizama
 • Pokretanje korenovog sistema i starter efekat
 • Povećanje apsorpcije hranljivih materija (veća eikasnost đubrenja)
 • Ubrzava razvoj biljaka na ravnomeran način
 • Povećana otpornost na abiotske stresove (suša, štete od mraza, zaslanjenosti zemljišta...)
 • Veći prinos
 • Unapređenje kvaliteta plodova
 • Povećanje konzistentnosti ploda, čvrstine pokožice i otpornosti prilikom transporta

UPOZORENJE

Primena fungicida i veštačkih fosfornih đubriva može usporiti razvoj mikoriznih gljivica. Čuvati preparat na hladnom i provetrenom mestu, daleko od uticaja direktne sunčeve svetlosti i visoke temperature.

PAKOVANJE: 25 i 50 tableta

TEHNIČKI LIST EN