Proizvodi

Spektralni fotometar DR-3900

LASA AGRO 3900 Radna stanica

55LASA_AGRO_3900
LASA AGRO 3900 je dobro organizovana radna stanica na kojoj se mogu vršiti, racionalne, sistematične analize glavnih elemenata kao i brojnih elemenata u tragovima bez predhodnog poznavanja hemije.

Spektrofotometar i provereni agensi sa širokom lepezom metoda i parametara pružaju jedinstvenu fleksibilnost za brojne primene.

Za vrlo kratak period korisnik dobije kompletnu analizu zemljišta, substrata ili đubriva i zahvaljujući tome može postići najbolje prinose putem preciznog đubrenja. Pored lakog korišćenja, brzina je takođe ključna karakteristika ovog sistema.

Za proizvođače, dug period čekanja na rezultate analize znači nepotreban rizik. Trenutno saznanje o hranjivom stanju biljke je osnova uspešne poljoprivrede i pruža sigurnost u poljoprivrednom upravljanju.

Idealna primena LASA AGRO 3900 stanice je:
• Kvalitetne labolatorije za analizu treseta i substrata
• Hortikulturna proizvodnja, razmnožavanje biljaka
• Instituti za istraživanje
• Poljoprivredne škole i univerziteti
• Lokalni državni sektor
• Poljoprivreni i hortikulturni centri

Tehnički podatci

Primena: analiza zemljišta, substrata, hranjivih rastvora, vode
Raspon merenja: 320 – 1100 nm
Variranje: ± 1,5 nm
Reproduktivnost talasa: ± 0,1 nm
Spektralna širina: 5 nm
2D bar kod: Lot broj i podatci o roku trajanja
IBR+ 10 merenja
Napajanje: 110 do 240V; 50/60 Hz
Dimenzije: 151 x 350 x 255 mm
Ekran: na dodir 800 x 480 pxl
Memorija: 2000 mernih podataka i 100 korisničkih programa
Izlazi: 2x USB tip A, USB tip B, Ethernet
Rejting kućišta: IP 30
Težina: 4,2 kg

Analiza započinje sa smanjenjem grešaka prilikom uzorkovanja.
Koristite RFID tehnologiju i pratite svoje uzorke sve do mesta uzorkovanja. Sve bitne informacije, poreklo uzorka, uzorkivač, datum i vreme se beleže u RFID na boci uzorka. I možete ove podatke preneti laboratoriji u roku od nekoliko sekundi zahvaljijući RFID u LASA AGRO 3900.

IBR + povećana pouzdanost vaših mernih vrednosti
Lot broj i datum isteka su sada sastavni deo 2D bar koda, ove dodatne vrednosti se prenose do instrumenta i beleže sa izmerenim vrednostima.
Konstantno osvreženje podataka, programiranje metoda unutar spektrofotometra nikada nije bilo tako lako. Jednostavno držite kivetu ispred LASA AGRO 3900 RFID modula, sačekajte signalni zvuk i završili ste. Merenje počinje trenutno sa preciznim podatcima.

Uverenje o kvalitetu je sada lako putem AQA+
QA procedura se sada može lako definisati i zabeležiti unutar instrumenta bez dodatnog sofvera. Trenutna grupa sertifikata (za potrebe GMP/GLP dokumentacije) se može pronaći u RFID znaku na kivetnoj kutiji. Zahvaljujući ovoj RFID tehnologiji svi specifični podatci mogu biti dostupni trenutno i odštampati na LASA 3900.