Proizvodi

Ekstrakcijski kofer za LASA AGRO fotometre

Ekstrakcioni kofer
Priprema uzoraka je esencijalni deo celokupne analize. Važeća merenja se mogu dobiti samo ako se primenjuje uvek ista metodologija i isti metod ekstrakcije. Ekstrakcija podrazumeva razdvajanje, rastvaranje elemenata da bi se elementi mogli proučiti iz zemljišta (zemljište, substrat ili bilo koji drugi medij za uzgoj).

Za hemijsku ekstrakciju koja se ovde koristi primenjuje se rastvor ekstrakcionog koncentrata. Na taj način se hraniva koja su na raspolaganju biljci lakše izdvajaju iz zemljišta ili supstrata. Za analizu vode (npr. podzemna ili voda za navodnjavanje) ili rastvori hraniva nije potrebna ekstrakcija zbog elemenata koji se već nalaze u rastvorenom obliku.

Sadržaj:

Solarna vaga, 1 g graduacija
Plastični levci Ø120 mm, SU 6 kom.
Ekstrakciona boca 1 l – široko grlo, SU 6 kom.
Volumetrijske čaše, 100 ml, SU 6 kom.
Čaša za merenje 1 l, sa graduacijom
Sito sa drvenim okvirom, 10mm veličina okca, sa tacnom za sakupljanje
Reakcione čaše sa poklopcem 8 kom.
Držač za reakcione čaše
Filter papir, 100 pcs.
Ekstrakcioni koncentrat, 1 l za rastvaranje zemljišta
Aluminijumski kofer