tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Spektralni fotometri,analiza zemljišta,sadržaj fosfora,kalijuma,natrijuma,mikroelemenata | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Spektralni fotometri

Spektrofotometrija podrazumeva upotrebu spektrofotometara. Spektrofotometar je fotometar (uređaj za merenje intenziteta svetlosti), koji može da meri intenzitet kao funkciju talasne dužine izvora svetlosti. Važne odlike spektrofotometara su spektralni opseg i linearni opseg apsorpcije ili merenje refleksije.

Spektrofotometar se često koristi za merenje prozračnosti ili refleksije rastvora, transparentnih ili neprozirnih materija.

Fotometrijska analiza zemljišta predstavlja najpouzdaniji oblik analize hranjivih sastojaka u zemljištu.