tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Poštovani proizvođači jagode vremenske prilike poslednjih dana nikako Vam ne idu na ruku... | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Poštovani proizvođači jagode vremenske prilike poslednjih dana nikako Vam ne idu na ruku...

19_05_2023jagoda
Poštovani proizvođači jagode,

Vremenske prilike poslednjih dana nikako Vam ne idu na ruku, i otežavaju proizvodnju na otvorenom polju. Prevelika količina kiše dovodi do povoljnih uslova za razvoj bolesti koja uzrokuje trulež korena i ploda. Pored toga, kontinuirane padavine otežavaju ishranu biljaka jagode, odnosno redovne aplikacije đubriva i usvajanje primenjenih hraniva. Kratkotrajni sunčevi intervali u periodima između padavina dovode do dodatnog stresa za biljke jagode, i mnogi proizvođači su zabrinuti.

Zbog svega navedenog današnji savet je obimniji, i podrazumeva nekoliko koraka koje trebate praktikovati da bi sačuvali proizvodnju:

  1. Treba povesti računa o aktivnosti korena biljaka jagode, obzirom da je on ključan za usvajanje hraniva i ishranu plodova, a to ćete postići naizmeničnom primenom inovativnih đubriva NITROPLUS i ABUNDANTIA uz redovnu ishranu koju praktikujete putem sistema za navodnjavanje;
  2. Biljke jagode su u stanju stresa i njihovo funkcionisanje je otežano, te im je preko potrebna pomoć za eliminaciju istog, ili ublažavanje njegovog uticaja na proizvodnju. Za prevazilaženje stanja stresa neophodna je primena INOVATIVNOG ĐUBRIVA BIOFORGE koje će dovesti do blokade proizvodnje prekomernih količina etilena, hormona stresa odgovornog za stradanje biljaka. Kako biljke ne funkcionišu kako bi trebale, potrebno im je dati odgovarajuići biostimulator koji će pokrenuti nesmetan rast i razvoj plodova. Za tu namenu preporuka je koristiti BIOSTIMULATOR ZA NAJOSETLJIVIJE FENOFAZE U RASTU I RAZVOJU BILJAKA JAGODE AUXIM;
  3. Prevelike količine vlage i prohladno zemljište dovode do intenzivnije pojave bolesti korena, što sada proizvođači uočavaju na krunicama i petljkama ploda, a u određenim slučajevima i na njima samim. U svrhu precizne kontrole i jačanja odbrambenog sistema biljaka jagode protiv patogena koji uzrokuju trulež korena preporuka je primeniti MIKROBIOLOŠKO ĐUBRIVO TIFI. Treba naglasiti da će TIFI doprineti i ishrani biljaka jagode. U slučajevima da ste primetili pojavu truleži korena i stradanje pojedinih biljaka, pre TIFI-ja preporuka je primeniti DEFANSU, a tek nakon iste TIFI. Naravno, u strategiji kontrole bolesti korena u narednoj fazi potrebno je primeniti PHYTALEX jedinstveno đubrivo koje doprinosi širenju sprovodnih sudova kod biljaka jagode.

VAŽNO JE NAGLASITI DA SE SVI NAVEDENI PREPARATI MOGU PRIMENITI I ZA KONTROLU BOLESTI KOJA UZROKUJE TRULEŽ PLODA, A POSEBNO ŠTO JE VAŽNO JESTE DA ONI NEMAJU KARENCU, ODNOSNO MOŽE SE TRETIRATI I NASTAVITI SA BERBOM.