Aktuelnosti

Nakon rezidbe borovnice neophodno je obaviti preventivnu zaštitu...

Borovnica11_08_2023
Poštovani proizvođači borovnice,

Berba u većini proizvodnih regija Srbije je završena. Mera koja se ovih avgustovskih dana obavlja u zasadima je letnja rezidba. Nakon rezidbe neophodno je obaviti preventivnu zaštitu koja bi u ovom trenutku pored klasične hemijske zaštite fungicidima i insekticidima podrazumevala i primenu biostimulatora prirodne odbrane biljaka DEFENSE 2l/ha, preparat koji aktivira indukovanu otpornost biljaka na napad patogenih gljiva i bakterija. Obavezno koristiti i biostimulator TRAINER kako bi biljka u ovom periodu oscilacije vlage i temperature ostala u fiziološkom balansu. Količina primene Trainer-a je od 1l do 1,5l/ha.

Kroz sistem za navodnjavanje neophodno je aplicirati Gro Green VEGETATIVE 25kg/ha sedmično (ili 1gr do 1,5 gr/l vode po puštanju) u kombinaciji sa tečnim đubrivom NITROPLUS u količini od 7l/ha naizmenično sa VEGETATIVE-om u 2 do 3 navrata. Nitoplus preporučujemo u ovoj fazi da bi inicirali rast novih izdanaka iz zone korenovog vrata koji bi se kasnije koristili za zamenu skeletnih grana.