tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Glyss, borovnica Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Najbolji način da se pokrene koren i aktivnost biljke borovnice - GLYSS

Glyss26_05_2023
Poštovani proizvođači borovnice,

Kako se promenljivo vreme sa dosta atmosferskih padavina i dalje nastavlja, biljke borovnice su u problemu jer tolika količina vode istiskuje kiseonik iz zemljišta, dolazi do sporijeg razlaganja i drastično smanjuje se aktivnost korisnih mikrorganizama. Najbolji način da se pokrene koren i aktivnost biljke, kao i da se stimuliše uzimanje hrane iz zemljišta je upotreba inovativnog preparata koji se zove GLYSS u količini od 2,5 kg/ha putem sistema za navodnjavanje.

GLYSS stimuliše razvoj korena i optimalni početni rast. Rizosferne bakterije potpomažu mineralizaciju azota i rastvaranju fosfora u zemljištu, kao i unapređenju razmene materija na nivou rizosfere. GLYSS pomaže biljkama da se izbore sa različitim vrstama stresa koji se mogu desiti za vreme faze klijanja i porasta ili nakon rasađivanja. Idealan je dodatak tradicionalnim načinima đubrenja u cilju postizanja visokih prinosa i nadprosečnih rezultata.

Što se folijarnog tretmana tiče, apsolutno bismo preporučili kombinaciju preparata TRAINER 2 l/ha (ili 300-400 ml/100l vode) i Grogreen gela PRO-FORTE 200-300g/100l vode.

Gel PRO-FORTE sadrži aminokiseline i kompleks vitamina koji unapređuju razvoj korena i vegetativni rast, podstiču cvetanje, oprašivanje i zametanje plodova, povećavaju količinu i kvalitet plodova i štite useve od nepovoljnih uslova. Slobodne aminokiseline koje se nalaze u ovom gelu se brzo usvajaju od strane useva i utiču na veliki broj fizioloških funkcija.

www.borovnica.biz