Aktuelnosti

Kod paradajza koji je rasađen u poslednjih par nedelja potrebno je i dalje stimulisati razvoj korena

NitroplusBalanceTrainerScudo15_0
Poštovani proizvođači,

Kod paradajza koji je rasađen u poslednjih par nedelja potrebno je i dalje stimulisati razvoj korena, a to možete učiniti proizvodom NitroPlus Stoller u količini od 5-7 l/ha preko sistema kap po kap.

Sada je i vreme za primenu GroGreen Balance đubriva za razvoj nadzemnih organa biljke, u količini od 4 kg/10 ari preko sistema kap po kap.

Folijarno tretirati kombinacijom proizvoda Trainer i Scudo u koncentraciji 20 ml/10 l vode i jednog i drugog proizvoda.