tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Uslovi korišćenja | HOYA V.S. - Subotica
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA U SKLADU SA Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

SVRHA PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

Lični podaci koje ste odabrali da pružite prikupljaju se u cilju:

Obezbeđivanja, uz vašu izričitu saglasnost, za pružanje informacija u vezi sa pravovremenom primenom određenih preparata i đubriva ili postupaka radi tretmana biljaka, komercijalnih i/ili promotivnih informacija kao i slanja reklamnog materijala, angažovanja u aktivnostima direktne prodaje ili interaktivnim komercijalnim saopštenjima koja se tiču proizvoda, usluga ili drugih aktivnosti HOYA VS d.o.o. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe.

TREĆA LICA KOJA MOGU IMATI PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke mogu biti ustupljeni trećim licima i služe samo u cilju promotivnih aktivnosti kao i pružanja obaveštenja o pravovremenoj primeni naših đubriva i preparata. Lične podatke koje ste dostavili može da obrađuje Lice ovlašćeno za obradu podataka, uključujući i spoljne saradnike odgovorne za upravljanje traženim uslugama i srodnim marketinškim aktivnostima, kao i Obrađivač(i) podataka ili kompanije kojima su podaci saopšteni.

TREĆA LICA KOJIMA SE VAŠI LIČNI PODACI MOGU SAOPŠTITI

Vaši lični podaci mogu biti saopšteni trećim licima a u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, po nalogu državnih organa ili u svrhu ostvarivanja zakonskog prava. Pored toga, uz vašu saglasnost, vaši podaci takođe mogu biti saopšteni trećim licima, kako je navedeno u tački ovog obaveštenja.

KONTROLOR PODATAKA

Kontrolor podataka je HOYA VS d.o.o. Subotica.

VAŠA PRAVA

Imate pravo da pristupite svojim ličnim podacima, pravo na blagovremene ispravke, brisanja, kopije bilo kog obrađenog podataka ili na ažuriranje istih, pravo da odbijete korišćenje vaših ličnih podataka u komercijalne ili marketinške svrhe, kao i da prekinete ili privremeno obustavite obradu svih vaših ličnih podatka, uz slanje zahteva HOYA VS d.o.o. za kompletnom, ažuriranom listom svih Obrađivača tih podataka, u pisanoj formi na HOYA VS d.o.o., Put Edvarda Kardelja 227B, 24104 Subotica - Kelebija.