Proizvodi

Seyden F1

Seyden F1 – je rana tikvica namenjena za najraniju proizvodnju bilo u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju. Ima dobro zametanje plodova i tokom hladnog perioda sa smanjenom količinom svetlosti. Biljka je srednje bujna, a plodovi su veoma kvalitetni, cilindričnog oblika, svetlo zelene boje, bez deformiteta.

Seyden