Proizvodi

Salma

SALMA – rana paprika u tipu bele šilje, izuzetno atraktivnih mlečno belih plodova. Namenjena je pre svega proizvodnji u zaštićenom prostoru, ali prilično dobre rezultate daje i na otvorenom polju.