Proizvodi

Bulija

BULIJA – srednje rana paprika u tipu ajvaruše, lepih, krupnih, pravilnih dvožilih plodova. Karakteristično za papriku Buliju je da plodovi prelaze iz izrazito atraktivne svetlo zelene boje u intenzivno crvenu boju. Ovo je bitna činjenica obzirom da jedan deo svežeg tržišta traži svetlo zelenu boju plodova, pa se jedan dobar deo plodova može plasirati pre fiziološke zrelosti, a na kraju imate mogućnost plasmana i za industrijsku preradu kad plodovi pređu u crvenu boju.

bulija