Proizvodi

Black star F1

Crna lubenica za supermarkete!!!

BLACK STAR F1 – Rani hibrid crne lubenice u sugar baby tipu sa veoma atraktivnom spoljašnjošću, namenjen intenzivnoj tehnologiji na otvorenom polju sa i bez mini tunela. Plodovi okruglog oblika, težine 8 -10 kg. Meso lepe crvene boje, izvanrednog ukusa, pogodna za lokalne pijace i supermarkete.

BLACK_STAR