Proizvodi

Grašak

Grašak po nekoj svojoj klasifikaciji spada najviše u red industrijske proizvodnje, ali je vrlo bitan sastavni deo i hobby segmenta. Trudili smo se da u našu ponudu stavimo nešto nesvakidašnje, ali da zadovoljava potrebe našeg tržišta. U našoj ponudi nalaze se potpuno nove francuske selekcije, koje iz godine u godinu zauzimaju sve značajniji deo tržišta.

Grasak1_1    boranija