Proizvodi

Novamin

Novamin

Sastavni deo kompanije Italpollina. Novamin je naziv za tehnologiju, fabriku koja se bavi proizvodnjom aminokiselina, peptida, korisnih mikroorganizama, tečnih đubriva...

Reč je o fabrici koja spada u sam vrh tehnološkog dostignuća trenutno na tržištu.

Najkvalitetnije mašine i tehnologije za ekstrakciju aminokiselina biljnog porekla, uzgoj raznih sojeva mikroorganizama: Trichoderma artroviride, Glomus intraradices, Glomus mossaeae...Biostimulatori, mikroelementi, folijarna ishrana i još mnogo toga...
Novamin je matični proizvođač aminokiselina biljnog porekla. Svi ostali proizvođači kupuju sirovine upravo od njih što je dovoljan dokaz kvaliteta i kapaciteta koji Novamin može da proizvede.

REGISTROVANI PROIZVODI ZA ORGANSKU PROIZVODNJU!

Novamin - konstantno uvođenje novih tehnoloških procesa i tehnologija na tržište poljoprivrede. Jedinstveni po inovacijama.

bubamara      DOZVOLJENO U ORGANSKOJ PROIZVODNJI
Đubrivo može biti upotrebljeno u organskoj proizvodnji u skladu sa EC Regulativom 834/2007
ekoloski prihvatljivo      BILJNOG POREKLA - PRIJATELJSKI NAKLONJENI BILJKAMA
Đubrivo potiče isključivo iz sirovina biljnog porekla. Ne sadrži aminokiseline životinjskog porekla.
biljnog porekla       EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO - ODRŽIVA POLJOPRIVREDA
Proizvod je bezbedan za okolinu (upotreba prirodnih sirovina i niska emisija CO2) i nema negativnih uticaja po okolinu.
visoka cistoca       VISOKA ČISTOĆA
Samo čiste sirovine, striktno odabrane za proizvodnju.
residue      BEZ OSTATAKA
Bezopasni ostatci u poljoprivrednim proizvodima
bez hlora      BEZ HLORA
Sadržaj kalijuma u đubrivu ne potiče iz kalijuma hlorida
bez metala      BEZ TEŠKIH METALA
Đubrivo ne sadrži teške metale kao što su hrom, arsen, olovo, kadmijum itd...

 JEDNA OD MNOGIH NOVOSTI FABRIKE IZ NAVARE JE BIOLOŠKO TRETIRANJE SEMENA

Mikoriza i Trihoderma za biološko tretiranje semena

Italpollina je u svom proizvodnom programu uvrstila biološki stimulans za tretman semena. On sadrži različite mikroorganizme (Glomus app, Glomus mosseae, Trichodema atroviride) u kombinaciji sa biološki aktivnim organskim biljnim aminokiselinama i peptidima.

Takođe sadrži odabrane biološke stimulatore kao što su:

  • Biostimulatori rasta
  • Antistres regulatori

Povećava prirodnu otpornost semena na biljne patogene (npr. Septoria nodorum, Tilletia foetida, Helminthosporium spp., idt.)
Upotreba bioloških inokuluma za dezinfekciju semena preporučuje se u organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Zato Italpolina preporučuje biološki tretman semena inokulumima za uspešnu zaštitu i stimulaciju semenskog materijala.

PREDNOSTI

- Ran, brz i zdrav razvoj biljke
- Podstiče rast korenovog sistema
- Bolje usvajanje hraniva (npr. fosfora).
- Tolerantnost na abiotičke faktore (salinitet, suša, neodgovarajuća pH vrednost zemljišta)
- Visoka koncentracija mikroorganizama
- Lako nanošenje.
- Prisustvo prirodnih aditiva koji utiču na brz razvoj korisnih mikroorganizama u zemljištu
- Ne stvara prašinu prilikom nanošenja na semenski materijal
- Dozvoljen je u organskoj prizvodnji.
- Mikroorganizmi nisu genetski modifikovani
- Bezbedan za insekte

ares    gluk.     ebic

lisiveg       res. care     veg. frendly