tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Oasi N22 | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Oasi N22

Tečno organo-mineralno đubrivo sa azotom, idealan u situacijama kada je potrebno obezbediti azot na brz i efikasan način

biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. rezidue

Oasi_N22_logosm

Oasi_n22_HNsm
U OASI N22 je mineralni azot pomešan sa organskim, čineći ovo đubrivo jedinstvenim. Činjenica je da je OASI N22 sačinjen od 4 različitita oblika azota u izbalansiranom odnosu:organski, nitratni, ureični i amonijačni.

Nitratni azot momantalno stimuliše vegetativni rast, dok organski, ureični i amonijačni oblik postupno postaju dostupni.

OASI N22 takođe sadrži ugljenik u organskom obliku i aminokiseline biljnog porekla, koji poboljšavaju razvoj biljaka pošto predstavljaju fundamentalnu osnovu svakog biološkog molekula. Zajedničko prisustvo organskog i mineralnog azota umanjuje potrebu za većim brojem tretmana i količinom azotnih đubriva. Nema gubitaka azota usled ispiranja kao ni negativnih uticaja kao što su omekšavanje tkiva, razvoj gljivica i sl.

UPOTREBA I KOLIČINE

OASI N22 je tečno organo-mineralno đubrivo stvoreno da obezbedi veliku količinu 100% usvojivog azota tokom svih faza vegetativnog razvoja.

OASI N22 je đubrivo namenjeno kako fertigaciji tako i folijarnim tretmanima. Količina primene bi trebala da bude prilagođena nutritivnim potrebama biljke.

USEV DOZE
Suncokret 5-10 l/ha (folijarno)
Paradajz (na otvorenom) 20-30 l/ha (fertirigacija)
Pšenica 5-10 l/ha (folijarno)
Vinova loza 20-30 l/ha (fertirigacija)
Voće 20-30 l/ha (fertirigacija)
Masline 5-10 l/ha (folijarno)
Kukuruz 5-10 l/ha (folijarno)

Količine primene se odnose na zemljišta prosečne plodnosti, ali je svakako najprikladnija doza ona koja se napravi na osnovu hemijske analize zemljišta.

Zahvaljujući vezi između elemenata u organskom i mineralnom obliku, spektar primene ovog preparata je prilično širok.

PREDNOSTI

- Stimuliše vegetativan rast na ravnomeran način
- Razvoj jake i plodne biljke
- Povećanje prinosa
- Lak i raznovrstan način upotrebe i primene
- Sadrži četri oblika azota (izbalansirana formula)
- Visok sadržaj organskog ugljenika, aminokiselina biljnog porekla i peptida

SASTAV

UKUPAN AZOT (N) 22%
ORGANSKI AZOT (N) 1%
UREIČNI AZOT (N) 5%
AMONIJAČNI AZOT (N) 8%
NITRATNI AZOT (N) 8%
UKUPAN ORGANSKI UGLJENIK 4%
pH 4-5
Specifična težina 1.28 kg/l
PAKOVANJE: 20L

TEHNIČKI LIST

O OASI PROIZVODIMA