tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Humi Black | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Humi black

HumiBlack_1L_600px
humi black

Humi Black je preparat bogat huminskim i fulvo kiselinama prirodnog porekla.

Sadrži 14% huminskih i 1% fulvo kiselina.

Osnovna sirovina koja se upotrebljava za proizvodnju ovog preparata je leonardit.

Nema u sebi huminskih i fulvo kiselina biljnog porekla

Humi Black je efikasan u unapređenju strukture zemljišta i pravilnom razvoju korena.

PRIMENA I KOLIČINE

HUMI BLACK je inovativno tečno đubrivo sa huminskim i fulvinskim kiselinama za fertigacionu primenu. Doze primene zavise od potreba samog useva za hranljivim elementima, kao i od fenološke faze samih useva. Najčešče se primenjuje u količini od 10-20 lit/ha.

HUMI BLACK poboljšava rast biljaka i čini ih mnogo otpornijim na nepovoljne klimatske uslove, utiče na bolji kvalitet proizvoda i na veći prinos. Huminske kiseline transportuju mikroelemente i hranljive materije čineći ih puno dostupnijim biljkama.

HUMI BLACK poboljšava biološki i fizički kvalitet zemljišta, a samim tim i njegovu plodnost.

 

MEŠANJE

Ne mešati sa vrlo kiselim i baznim proizvodima. Ukoliko se mešavina mora napraviti, početi sa malim količinama pod nadzorom ovlašćenih lica.