Proizvodi

TFA

TFA-Dostmann


Iz samog naziva firme jasno se može odrediti vrsta posla kojim se bavi ova firma. U pitanju je jedna od najvećih fabrika za proizvodnju mernih instrumenata različite namene čiji se spektar primene kreće od instrumenata za svakodnevnu kućnu-hobi upotrebu do profesionalne primene u velikom broju najrazličitijih oblasti.

Tradicionalni Nemački kvalitet izrade instrumenata uz kombinaciju starih i modernih stilova dizajniranja, doprineli su da merni instrumenti TFA-Dostmann svojim izgledom i kvalitetom (uz vrlo prihvatljive cene) zadovoljavaju potrebe i najprobirljivijih kupaca.

HOYA V.S. doo je već duži niz godina pouzdani partner za plasman i distribuciju mernih instrumenata na tržište Srbije.

Ponuda mernih instrumenata je vrlo brojna, kako po vrstama instrumenata,tako po dizajnu i velikom broju različitih ili sličnih modela.

Najvažniji merni instrumenti sa znakom TFA su termometri, barometri i higrometri, kao i kombinacije ovih instrumenata međusobno (mini meteorološke stanice). S obzirom na širok spektar primene ovih istrumenata, a pre svega termometara, radi lakšeg snalaženja napravljeno je nekoliko klasifikacija istih.

www.tfa-dostmann.de