Proizvodi

Pessl

Pessl Instruments

iMETOS - internet-meteo-stanica za merenje količine padavina, alarmiranje kod mraza i niskih temperatura, prognoze bolesti, merenje evaporacije i vlažnost zemljišta

Sve vremenske podatke neophodne u meteorologiji i poljoprivredi iMETOS permanentno meri i šalje ih na odgovarajuću internet-stranicu. Ukoliko želite npr. redovno informisati vaše mušterije o vremenskim prilikama iMETOS je instrument koji će vam to i omogućiti. Npr. podatke vaše meteo-stanice stavite na svoju web stranicu i podaci su dostupni vašim klijentima.

Za funkcionisanje iMETOS-a neophodno je: korisnikov GPRS-ugovor za prenos podataka sa njegovim GSM-prajderom, dovoljno jaka gsm-mreža (mobilni tel. mora imati prijem), deaktivirani PinCod vaše SIM-kartice - i već radite "online" sa vašim iMETOS-om. U unapred podešenom intervalu svi izmereni podaci se šalju na web sajt (www.fieldclimate.com).Na ovoj web adresi je potrebno da otvorite besplatan korisnički nalog i podaci sa vaše meteorološke stanice biće Vam besplatno dostupni 24 časa dnevno tokom cele godine.Sa ovoga sajta nakon otvaranja korisničkog naloga možete izvršiti download Android aplikacije za telefon.

Na istom site-u možete takođe menjati i individualne parametre vaše meteo-stanice, npr. za alarmiranje kod mraza možete podesiti bezbroj temperatura, kao i uneti brojeve mobilnih telefona na koje želite biti obavešteni.

Takođe na web-site-u korisnicima stoji na raspolaganju kompletan software za prognoziranje pojave bolesti kod određenih kultura (npr. peronospora, fitoftora kod npr. vinove loze, krompira itd.). Preduslov: vaša stanica mora biti adekvatno opremljena senzorima potrebnim za prognozu.

Instaliranje iMETOS-a na terenu je jako jednostavno, po potrebi se stanica može npr. u toku sezone premeštati na razlicita polja, staklenike, folijarne tunele.

Napajanje električnom energijom vrši se preko malog akumulatora, a isti se puni preko solarnog panela na naličju instrumenta.

Sve podatke sa bazne internet-strane gde su pohranjeni podaci vaše meteo-stanice možete bez problema download-ovati na vaš računar bez ikakvog dodatnog software-a.

http://www.pesslinstruments.com/