tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 Suzbijanje tute absolute, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Suzbijanje Tute Absolute u paradajzu

Tuta_Absoluta_13_06_2024
Suzbijanje letećih formi insekata Tuta Absoluta u paradajzu može se izvršiti tretiranjem kombinacijom proizvoda Leaf MT i Oliveg.

Oba proizvoda idu u koncentraciji po 35ml/10l vode, a potrebno je zakiseliti rastvor na pH vrednost 4 do 5 (npr. dodavanjem običnog sirćeta 30 ml / 10 L vode).

Tretiranje uraditi uveče uz korišćenje dovoljne količine vode (80l/10 ari). 

Za suzbijanje larvenih oblika Tute Absolute koji se nalaze u zemljištu koristi se proizvod BMV u količini od 3 L/ha. BMV se pusta kroz sistem kap-po-kap svakih desetak dana.