tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Nutrimyr thiols,formira stvaranje tiola,tečno folijarno đubrivo | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Nutrimyr Thiols

Tečno organo-mineralno N-Mg-S (16-4-8) đubrivo: idealno za poboljšanje kvaliteta grožđa.

biljnog_porekla dozvoljeno_u_org. rezidue bez_hlora bez_metala Vegetarian_Friendly_r_1

Nutrimyr_logo_sm

Nutrimyr_thiols_HNsm
NUTRIMYR THIOLS je đubrivo sa azotom, magnezijumom,  sumporom i aminokiselinama biljnog porekla posebno razvijeno za primenu u vinogradima.

Azot podstiče alkoholnu fermentaciju i poboljšava voćnu aromu šire. Visoka koncentracija aminokiselina poboljšava fiziološkoko stanje biljke i povećava njegovu otpornost na visoke letnje temperature i sušu.

Sumpor značajno utiče na sintezu jedinjenja koja naglašavaju aromu, tiola u belim i rose vinima.

Magnezijum poboljšava fotosintezu (proizvodnju šećera) i stimuliše mnoge enzimske procese u biljci.

TIOLI U VINU
Isparljivi tioli su organski molekuli odgovorni za mnoge aromatične nijanse vina (npr. grejpfrut itd.). Prisutni su u širi ne kao takvi već u obliku jedinjenja koja se u procesu fermentacije (zahvaljujući aktivnosti kvasca) pretvaraju u odgovarajući aromatičan tiol. Tioli imaju bitnu ulogu u dobijanju aromatskog ukusa vina.

SASTAV

Ukupan azot (N) 16%
Organski azot (N) 1,2%
Ureični azot (N) 14,8%
Magnezijum oksid (MgO) vodorastvorljiv 4%
Sumpor trioksid (SO3) ukupan  8%
Organski ugljenik 12%

UPOTREBA I DOZE

Folijarni tretman. Doze i način primene se moraju uspostaviti prema zahtevima i stanju useva. Pri normalnim uslovima:

USEV                    UPOTREBA I DOZE

VINOVA LOZA       2 primene od 5.0 l/ha od promene boje bobica

Preporučljivo je vršiti tretiranje u hladnijim časovima dana (jutro ili veče) da bi se ostvarilo maksimalno usvajanje od strane listova kao i najveća efikasnost.

NUTRIMYR THIOLS se može mešati sa većinom fitosanitarnih proizvoda i đubriva. Pre upotrebe preporučujemo testiranje na malim površinama radi provere kompatibilnosti sa ostalim proizvodima.

PAKOVANJE: 250 ml i 1L

TEHNIČKI LIST EN