tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Tečna vodotopiva đubriva,vodotopiva đubriva,trainer,scudo,aminokiseline,organska proizvodnja,subotica,hoya | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Tečna vodotopiva đubriva sa mikro, mezo i makro elementima

• ANTISTRESNO DELOVANJE:
Pomažu biljci u prevazilaženju stresnih situacija u proizvodnji (visoke i niske temperature, suša, slab intenzitet svetlosti, oštecenja od grada,...)

• BIOSTIMULATIVNO DELOVANJE:
Pomažu biljci prilikom porasta i prevazilaženja stresa u kritičnim fazama razvoja (početne faze razvoja, oplodnja, formiranje i nalivanje plodova,...)

• NUTRITIVNO DELOVANJE:
Predstavljaju idealnu dopunu tradicionalnom tipu đubrenja u postizanju većih prinosa i kvaliteta, zahvaljujući svojim biološki aktivnim supstancama (amino kiseline, vitamini, mikroelementi,...) utičući pozitivno na fotosintezu i fiziologiju biljke.

• NEMA ŠTETNOG UTICAJA NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA KAO I NA ŽIVOTNU OKOLINU!
Upotrebom isključivo sirovina biljnog porekla (BEZ GMO-a), obezbeđujemo maksimalnu zaštitu životne sredine. Nema rizika od kontaminacije od ESB-a, Salmonella, Escherichia coli i ostalih patogena životinjskog porekla.