Proizvodi

MW 802

STANDARDNI RUČNI PH i EC, TDS MERAČ

3 merača u jednom! Ovaj instrument vam omogućava da merite pH, EC i TDS sa jednom sondom!

MW 802, raspolaže rasponom za EC koji se kreće do 6.00 mS/cm i TDS do 4000 pm. Idealan je za testiranje proizvodnje useva.
pH vrednost zemljišta i bunarske vode koja je previše kisela ili bazna može imati negativan efekat na usvaljanje hranjiva i vode od strane biljaka i direktno na usvajanje đubriva, herbicida i pesticida. EC se proverava pre đubrenja da bi se ustanovile potrebe za đubrnjem i kasnije nakon primene da bi se ustanovila njegova efikasnost.

Snabdeven sa SE600 promenjivom sondom za merenje pH, provodljivosti (EC) i TDS.
pH elektroda koristi spoj vlakana da bi se smanjilo zagađenje kada se meri rastvor đubriva.
pH,EC i TDS se kalibrišu ručno. 

MW802

 KARAKTERISTIKE

pH Raspon                0.00 do 14.00 pH
EC Raspon                0.00 do 6.00 mS/cm
TDS Raspon              0 do 4000 ppm
pH Rezolucija             0.10 pH
EC Rezolucija             0.01 mS/cm
TDS Rezolucija           10 ppm
pH Preciznost             ±0.20 pH
EC/TDS Preciznost     ±2% Pun raspon
Kalibracioni rastvor      M10007 (pH 7.01)
                                  M10032 (1382 ppm)
                                  M10031 (1413 mS/cm)
Faktor konverzije         0.5
Kalibracija,                  na 1 tačku

Automatska temperaturna konverzacija od 0 do 50°C
Sonda SE600 kombinacija pH/EC/TDS sonde
Okruženje 0 do 50°C / 32 do 122°F; max RH 95%
Tip baterije: 1 x 9V alkalna
Automatsko isključenje nakon 8 minuta ne upotrebe
Dimenzije 185 x 82 x 45 mm
Težina 165 g (sa baterijom)