Proizvodi

Refraktometri

Refraktometar je optički instrument sa kojim brzo i jednostavno merimo količinu suve materije u tečnostima. Sa refraktometrom vrlo brzo i pre svega tačno određujemo količinu šećera npr. u sirupima,voću i sl.

U ponudi imamo razne vrste refraktometara, kako analognih tako i digitalnih koji imaju različit raspon merenja i mogu prikazati sadržaj šećera u brixu i babo jedinicama.

Količina šećera se kasnije utvrđuje na osnovu tablica sa vrednostima koje dolaze uz instrumente.