Proizvodi

Penetrometar za voće FT-327

Penetrometar
Penetrometar za voće (jabuka, breskva, kajsija, itd.)
53200

- Raspon: do 13 kg
- Dodaci:  2 vrha (8 i 11 mm)

Istrument pruža precizan indeks za utvrđivanje pravog perioda berbe i nadgledanje sazrevanja tokom hladnog skladištenja (čvrstina pulpe).