Proizvodi

NITRACHEK 404 - sa solucijom za kalibraciju, 100 mg/L NO3

nitrachek_404

Instrument za merenje optičke evaluacije spektra boja Merckoquant nitratnih test traka. Memorija sa pamćenjem poslednjih 20 merenja sa datumom i vremenom. Automatsko množenje sa korekcionim faktorom.

Raspon merenja: 5 – 500mg/l
Preciznost: ± 10%
U paketu: 9 Volt baterija, solucija za kalibraciju

Primena:

Određivanje mineralizovanog azota u zemljištu (N-min.)
Utvrđivanje koncentracije azota u biljci/plodu
Utvrđivanje koncentracije azota u vodi

Neophodan pribor: nitratne test trake

Sadržaj paketa:

Nitrachek 404 jedinica
9 Volt baterija
Standardno jedinjenje 100 ppm
Uputstvo za upotrebu.