Aktuelnosti

Zaštita useva od ekstremnih vremenskih uslova

0001
ZAŠTITA USEVA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH USLOVA

Na osnovu upozorenja RHMZ Srbije, u naredna dva meseca očekuju se izuzetno visoke temperature koje će potencijalno prouzrokovati stres kod biljaka, a samim tim i smanjenje prinosa i kvaliteta ploda.

U ekstremnim uslovima kao što su visoke temperature i vreo vetar nezamenjiva kombinacija za sprečavanje negativnog uticaja velike količine Etilena a samim tim i prevremenog zrenja i dehidratacije gajene biljke, preporučujemo upotrebu preparata BioForge u količini od 0,5l/ha u kombinaciji sa TRAINER-om u količini od 2l/ha. Kombinacijom ova dva vrhunska preparata omogućavate biljci da bez problema prevaziđe ekstremne klimatske uslove koji su sve izraženiji i učestaliji proteklih godina, a čine jedan od vodećih razloga za smanjenje prinosa.  

U slučaju pojave tzv. "suvog grada" (kombinacija vrelog vetra i visokih temperatura) nakon kombinacije BioForge i TRAINER-a neophodno je biljke tretirati sa preparatom Planta Therm što čini dodatnu zaštitu protiv dehidratacije biljke u količini od 5 l/ha.

BioForge_1L_400px      trainer_1L_400px      PLANTA_THERM_1_L_400px

 

ZAŠTITA OD OŠTEĆENJA USEVA OD GRADA

0004
Zbog sve učestalije pojave vremenskih nepogoda pre svega grada, proizvođači trpe velika oštećenja svojih useva i voćnjaka. Proteklih desetak godina kombinacija dva preparata su se pokazala kao nešto najefikasnije i nezamenjivo u oporavku i revitalizaciji zasada i useva.

Preparati TRAINER u količini od 300ml u kombinaciji sa preparatu SCUDO u količini od 300ml čine najbolju kombinaciju za zarastanje rana i podizanje otpornosti biljke na moguće infekcije raznih patogena preko ulaznih rana na biljci. Tretman ponoviti nakon sedam dana.

Za produženu zaštitu nakon pomenutih tretmana preporučujemo preparat PHYTALEX MZ koji aktivira mehanizme prirodne odbrane biljaka na patogene. Količina primene je 250ml – 350ml/100l vode folijarno ili fertigacijom 3l – 5l/ha.

 

trainer_1L_400px      SCUDO_400px      PHYTAELX_MZ_400px