Aktuelnosti

XXI NAUČNO STRUČNI SKUP

XXI Naučno stručni skup - "Savremena proizvodnja povrća"

Na našem štandu delili smo flajere našeg celokupnog semenskog programa kao i najnoviji katalog svih kupusnjača za 2020 - u godinu. Prezentovali smo samo mali deo od celokupne ponude kupusnjača, koju smo spremili za nastupajuću sezonu. Na štandu smo izložili glavice dva najnovija lager kupusa: Storking i LuckyBall, kao i glavice kupusa namenjenog za kišeljenje Karate.