tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Borovnica, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Vegetacija je poranila 30 i više dana pojedini vlasnici zasada borovnice uočili su prve otvorene cvetove...

Flower_Power_1L600px
Poštovani proizvođači borovnice,

Ove godine zbog ekstremno tople zime vegetacija je poranila 30 i više dana pojedini vlasnici zasada borovnice uočili su prve otvorene cvetove.

Zbog najavljenih velikih temperaturnih oscilacija u narednom periodu može doći do problema sa oprašivanjem.

Da bi ste obezbedili nesmetano oprašivanje neophodno je već početkom cvetanja primenite preparate Flower Power i MYR Ca-B.

Flower Power je tečno đubrivo koje može da stimuliše uravnoteženi vegetativni rast. Stoller tehnologija prisutna u procesu proizvodnje ovog preparata osigurava jedinstven proizvod za poboljšanje fiziološke ravnoteže biljke tokom fenoloških faza cvetanja, plodonošenja i sazrevanja.

Flower Power podstiče deobu ćelija, utiče na kvalitet cvetanja i fertilnost polena, veličinu plodova i njihovu homogenost. S obzirom na to da preparat podstiče deobu ćelija, kao rezultat ćemo imati veći broj ćelija. Ukoliko ne želimo da dođe do pucanja plodova, ove ćelije moramo obezbediti sa dovoljnom količinom kalcijuma, pa je preporuka da se uz Flower Power doda i preparat MYR Ca-B.

Flower Power se koristi folijarno u količini primene 2l/ha na početku cvetanja, ili u trenutku kada plod krene da raste i treba nam podstaknuta deoba ćelija.

MYR_Ca_B1L

MYR Ca-B je tečno organsko đubrivo napravljeno da spreči i leči nedostatak Bora i Kalcijuma i da obezbedi biljku aminokiselinama biljnog porekla. Specifičan sastav proizvoda u kome su Bor i Kalcijum helatno vezani aminokiselinama biljnog porekla čini ove elemente lako usvojivim od strane biljke i lako pokretljivim unutar nje. Kalcijum iz ovog preparata pomaže kod osetljivih fizioloških disbalansa izazvanih nedostatkom kalcijuma (truljenje pokožice ploda, jamičavost itd.). Ovaj preparat obezbeđuje bolji kvalitet pokožice ploda i njegovo lakše skladištenje. Takođe znatno povećava otpornost biljke na stres uslovljen spoljnim faktorima prirodne sredine time što obezbeđuje biljci potrebne hranljive materije.

MYR Kalcijum-Bor je tečno đubrivo za folijarnu primenu i moguće ga je mešati sa većinom pesticida i đubriva. Količina i način primene se određuje na osnovu potreba i nutritivnog stanja biljke.

Pri normalnim uslovima: Folijarno: 2 - 3 l/ha (ponoviti 2-3 puta)