Aktuelnosti

Tretiranje semena paprike.

TRENER + COVERON

Tokom prve dekade meseca aprila uvek je aktuelna direktna setva semena paprike. Na poljoprivrednom gazdinstvu Đukić iz Gospođinaca poslednjih nekoliko sezona nakon dezinfekcije semena masnom sodom, na seme paprike nanosi se kombinacija aminokiselina Trener i preparata Coveron. Koristi se ova kombinacija jer su rezultati prilikom višestruko bolji, jer omogućavate semenu mnogo bolje uslove za nicanje, ublažavate stres od nepovoljnih vremenskih prilika i štitite ga od patogena iz zemljišta. Nanosi se sledeća kombinacija: 1 - 2 gr. Coverona sa 5 ml Trenera pomešati u 80 ml vode i time iztretirati 1 kg semena paprike.

COVERON  se nanosi na seme jer je: Inovativni biostimulans za tretiranje semena koji sadrži različite odabrane, patentirane, i zaštićene korisne mikroorganizme. Ovo je prva formulacija u komercijalnoj upotrebi koja kombinuje mikorize (Glomus mosseae i Glomus intraradices), Trichoderma atroviride, i rizobakterije (PGPR). COVERON stimuliše rast korena, povećava otpornost useva na abiotske stresove (sušu, zaslanjenost, alkalnost) i povećava usvajanje hraniva (npr. fosfora) i poboljšava ishranu useva.

COVERON je inokulant semena kako za povrtarske tako i za ratarske useve. Količine na primer za pšenicu i ječam su za 100 kg semena = 50 g Coverona : 250 ml Trenera, sve rastvoreno u vodi do ukupne zapremine od 800 ml. Seme iztretirati ovim ratvorom i nakon sušenja pristupiti setvi. 

TRENER se nanosi na seme zbog:

ANTISTRESNOG DEJSTVA: pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa (izrazita vrućina i hladnoća, mala osvetljenost, oštećenja, što je učestalo tokom ovog perioda);

BIOSTIMULATIVNOG DEJSTVA: potpomaže rast biljke i olakšava najosetljivije faze razvoja. A u ovoj fazi pre svega pomaže semenu prilikom klijanja, nicanja i kasnije rasta mlade biljke;

HRANJIVOG DEJSTVA: idealan je dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama (aminokiseline, vitamini) koji potpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka;