Aktuelnosti

TRAPVIEW

Trapview - Automatska feromonska klopka...

Uređaj je kombinacija hardvera i softverskih rešenja za daljinsko praćenje i automatizaciju upozorenja na pojavu jabukovog moljca (Cydia Pomonella) kao i nekih drugih vrsta moljaca.

Ovaj uređaj pravi dnevne fotografije lepljive ploče postavljene u klopku.Buduće da je postavljena u polje,slika se putem GPRS veze šalje na centralni server gde su pohranjene i obrađene pre prikaza korisniku putem web ili mobilne aplikacije.Uređaj je sam sebi dovoljan u polju jer se napaja baterijom koja se puni putem solarnog panela.Instaliranje klopke na terenu je jako jednostavno, po potrebi se klopka može npr. u toku sezone premeštati na razlicita polja.

Sistem takođe sadrži i softver za automatsko prepoznavanje jabukovog moljca (Cydia Pomonella)sa napravljenih fotografija,za koji se može aktivirati alarm za pojavu štetočina.
Aplikacija omogućava pristup u ranije snimljene podatke,i ima statističku prezentaciju o brojanju moljaca.