tr?id=1324745488485272&ev=PageView&noscript=1 BILJNI PEPTIDI | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

TRAINER - sve što trebate da znate

Peptidi koji stimulišu rast i razvoj biljaka 100% BILJNOG POREKLA.

Šta je to što čini TRAINER jedinstvenim?

U TRAINER-u se nalaze peptidi koji su uzeti iz biljaka, i po tome se razlikuje od svih ostalih, koji dolaze preradom životinjskog otpada, najčešće kože, odnosno kolagena.. Zato se kaže da je TRAINER OD BILJAKA ZA BILJKE.

TRAIENR je inovativni biostimulator dizajniran da podrži, potpomogne vaše biljke, svaku posebno i stavi ih u najbolje uslove funkcionisanja za postizanje maksimalnog prinosa i kvaliteta. TRAINER je jedinstvena formulacija bogata aminokiselinama upakovanim u peptide koji stimulišu rast i razvoj biljaka (PSP) – BIOAKTIVNI.

Za razliku od slobodnih aminokiselina PSP deluju kao signale molekule koje regulišu različite fiziološke procese u biljkama, kao što su: RAST, RAZVOJ, REAKCIJE NA STRES, IMUNOLOŠKI ODGOVOR. Praktično, PSP predstavljaju ključ koji ciljano otključava sve ono što je zaključano u određenoj biljci, tako i poboljšavaju njeno funkcionisanje. Za razliku od PSP, slobodne aminokiseline ne regulišu procese, već su samo gradivne komponenete, i direktni izvori, lako dostupnog azota i energije biljke.

Trainer_kljucne_funkcije

Biostimulator koji usev održava u kondiciji, trenira vaše biljke, i to svaku posebno, pojedinačno ih uvežbava za ono što je svakoj od njih potrebno da dostigne maksimalan prinos i kvalitet. Ujednačava ih u funkcionisanju, a onda i u rastu i razvoju, sve da vam daju ono što trebate. Omogućava normalno funkcionisanje biljaka. Nosi svu težinu uslova uzgoja, drži ih uspravno, da ne pokleknu, ne bukvalno, već figurativno da ne podbace u proizvodnji. On je taj koji otklanja sve nedostatke, posebno, specifično za svaku biljku.

Zbog abiotskog stresa, u proseku, uvek izgubite 30-50% roda... TRAINER ciljano održava i uspostavlja normalno funkcionisanje Vaših biljaka u trenutcima abiotskog stresa bilo koje vrste  : mraz, preterana toplota, suša, slabo osvetljene – izrazita oblačnost, oštećenja od grada ili tretiranja neodgovarajućim pesticidima.

viber_image_2024_04_01_21_24_54_

PSP – PEPTIDI KOJI STIMULIŠU BILJKE, bioaktivni peptidi u TRAINER-u, imaju efikasnije, snažnije i prirodnije biostimulativno delovanje na mnoge funkcije unutar biljaka u poređenju sa slobodnim aminokiselinama. Praktično PSP ciljano podižu nivo fizioloških aktivnosti biljaka koje su vezane za antistres akciju, delujući kao SIGNALE MOLEKULE.

Stimuliše i podržava rast i razvoj Vaših biljaka, trenira ih, praktično održava u kondiciji, odnosno u najboljem stanju funkcionisanja za ostvarenje maksimalnog prinosa i kvaliteta. Dakle kada su biljke u osetljiv fazama rasta i razvoja on ih stimuliše da rade punim kapacitetom tako što reguliše funkcije vezane za hormone rasta.