Aktuelnosti

ŠTA JE LISTA/PLAN A, OD ABCD?

ŠTA JE LISTA/PLAN A, OD ABCD?
LISTA/PLAN A PREDSTAVLJA UOBIČAJENE RECEPTE ISHRANE BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE, ODNOSNO ONO ŠTO VEĆINA PROIZVOĐAČA KORISTI ILI PRAKTIKUJE.
 
Aktuelno stanje u uzgoju visokožbunaste borovnice pokazuje nam da kontinuirano postoji opasnost ugrožavanja proizvodnje od strane mnogobrojnih izazova, te da prinosi variraju iz godine u godinu. To znači da A PLAN ili LISTA ishrane biljaka visokožbunaste borovnice nije, i ne može biti konačno rešenje da održi visoke i kontinuirane prinose u sezonama turbulentnih promena. Ako se kaže da je lista A redovna ishrana, i da daje rezultate pri uobičajenim vremenskim prilikama, onda prvo čega se podsećamo jeste da iz godine u godinu dominiraju neuobičajene vremenske prilike, i to je ključni razlog zbog čega je listu A trebalo dopuniti za održanje i dalji razvoj proizvodnje.
 
Takođe, veliki broj proizvođača napravi određene greške u proizvodnji računajući da će to nadoknaditi, prevazići ili rešiti sa ishranom. Međutim, ishrana nije, i ne može biti zamjena za navodnjavanje, nedostatak malč materijala, nepravilnu sadnju i slično. Prema tome, ko hoće više, bolje u proizvodnji, da prevaziđe i odgovori svim izazovima koji stoje na putu treba iz A liste preći u B i dobiti potrebna rešenja. U tom pogledu lista A je kao orjentacija da bi se jasnije videlo ono što nedostaje, ono što treba nadopuniti ili promeniti.
 
PRAKTIČNO, NAJJEDNOSTAVNIJE JE:
LISTU A KORISTITI KAO UOBIČAJENI PLAN ISHRANE BILJAKA BOROVNICE ZA STANDARDNU PROIZVODNJU, JER JE ONA ONAKO KAKO VEĆINA PROIZVOĐAČA AKTUELNO HRANI BILJKE BOROVNICE, ONA JE OSNOVNI NIVO, KOJI OSLIKAVA PROSEČNOG PROIZVOĐAČA. ZA VIŠE, ZA BOLJE U UZGOJU, SA LISTE A U ISHRANI BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE TREBA PREĆI NA LISTU/PLAN B.