Aktuelnosti

Redovna ishrana povrtarskih kultura u zaštićenom prostoru

SolaCurbiFlowerTrainer
Za pravilan razvoj i nalivanje zametnutih plodova paradajza i paprike koristiti GroGreen Grinta Solu preko sistema kap-po-kap u količini od 4 kg/10 ari plastenika.

U zasadu krastavca se upotrebljava formulacija GroGreen Grinta Curbi u istoj količini.

Za bolju oplodnju novo formiranih cvetova preko lista primeniti kombinaciju proizvoda:

Flower Power 300ml/100l vode i Trainer-a 300ml/100l vode.