Aktuelnosti

RASAĐIVANJE POČINJE OVIH DANA, DA LI STE SPREMNI ---->>>> Quik link

Quik link je novo revolucionarno đubrivo koje čini čuda u proizvodnji rasada povrća, samom rasađivanju, ali takođe i u već formiranim zasadima na početku vegetacije, jer omogućava stvaranje neuporedivo većeg broja korenovih dlačica i povećanje apsorpcione površine korenovog sistema.

Organic_list_3logo_ecocert_r

bubamara  biljnog_porekla  dozvoljeno_u_org.  visoka_cistoca  rezidue

NOVOST U FERTIGACIJI

QUIK-LINK je novo tečno đubrivo za fertigaciju koje sadrži mikroelemente (Cu,Fe,Mo,Mn,Zn) i aktivne biološke sastojke organskog porekla (biljne amino kiseline i peptide).

PEPTIDI STIMULATORI RASTA KORENOVIH DLAČICA (RHPP)                                  

(Root Hair Promoting Peptide)

QUIK-LINK je bogat sa RHPP peptidima, koji su signalizirajući peptidi (izolovani od strane Italpolline) za razvoj i razmnožavanje ćelija i rast i formiranje korenovih dlačica.

QUIK-LINK stimuliše bolje klijanje semna, kao i rast rasada i mladih biljaka. Poboljšava lignifikaciju (čvrstinu) samih biljaka. Mikroelementi iz kompleksa, aminokiseline i peptidi potpomažu rast korena.

Molibden je od esencijalne važnosti za biljni razvoj, jer ima ulogu u konverziji nitratnih i fosfatnih enzima. Stimuliše biljni metabolizam i pomaže u prevazilaženju stresa prouzrokovanog uslovima okruženja (suša,toplo,hladno,…)

SASTAV

Bakar (Cu) vodorastvorljiv (u kompleksu)                           0.1%
Gvožđe (Fe) vodorastvorljivo (u kompleksu)                       1.0%
Mangan (Mn) vodorastvorljiv (u kompleksu)                        0.7%
Cink (Zn) vodorastvorljiv (u kompleksu)                              0.3%

QuikLink_1L_1

UPOTREBA I DOZE PRIMENE:

QUIK-LINK je đubrivo namenjeno za fertigaciju. Doze primene treba prilagoditi potrebama biljnih vrsta koje se uzgajaju kao i opštem stanju useva.

U usevu prosečnog stanja primenjuje se 3 puta posle rasađivanja po jednom nedeljno.

Hortikultura: 3 – 5 litara/ha;

Novi zasadi vinograda i voćnjaci: 4 – 6 litara/ha;

PREDNOSTI

• Stimulator rasta korena.
• Ubrzava rast i razvoj sa rastvorljivim Mo,Cu,Zn,Mn,Fe.
• Bolja propustljivost zemljišta/Povećana mobilnost hraniva
• Antistresno dejstvo.
• Veća otpornost biljke na bolesti.
• Povećava kapacitet zemljišnog kompleksa.
• Visoko kompatibilan sa mikoriznim gljivicama.

PAKOVANJA: 100ml, 250ml, 1L

POGODAN ZA ORGANSKU PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007

TEHNIČKI LIST

Quik link