Aktuelnosti

RAMONA F1

RAMONA F1 - DOBAR REZULTAT U GREJANIM OBJEKTIMA!

RAMONA F1 – srednje rana paprika u tipu babure. I u grejanim blok objektima, sa smanjenim intenzitetom svetlosti tokom jeseni, povišenom vlažnošću vazduha u samom objektu postigla je dobre rezultate u proizvodnji na gazdinstvu Lazara Đukića. Plodovi su atraktivno žuto - zelene boje  što je normalno za ovaj jesenji proizvodni ciklus, srednje krupnoće, sa tri i četiri vrha. U fiziološkoj zrelosti prelazi u lepu crvenu boju.