Aktuelnosti

Primena đubriva prilikom sadnje sadnica jagode

Sadnja_planovi_10_08_2023
Pitate se, kako to da se hrani sadnica jagode tokom sadnje, odnosno primenjuju đubriva? Da, hrani se, posebno ukoliko sadite zelenu kontejnersku sadnicu koja bez prekida nastavlja svoj razvoj. U slučaju frigo sadnice, obzirom da je ista u stanju mirovanja, ishrana tokom sadnje podrazumeva da hranite zemljište, koje će kasnije isto to raditi za biljke jagode, nakon što se sadni materijal primi biljka započne svoj rast i razvoj. NIKADA NE TREBA ZABORAVITI DA JE POČETAK NAJVAŽNIJI, I AKO JE ON DOBAR, CELOKUPNA PROIZVODNJA KASNIJE ĆE BITI TAKVA.

Ishrana biljaka jagode tokom sadnje razlikuje se prevenstveno u zavisnosti od tipa sadnog materijala, ali i stanja iz prethodne sezone ukoliko se jagoda sadi na isto mesto, kao i da li se uzgoj organizuje prvi put na toj parceli. Ishrana tokom sadnje podrazumeva implementaciju PLANOVA B, c i D, i u zavisnosti od toga šta je vaš slučaj praktikujete recepte date po situacijama.

Tri su moguće varijante, odnosno situacije kod ishrane biljaka jagode prilikom sadnje. Prva varijanta jeste ako sadite frigo sadincu jagode, tada je potrebno istu osvežiti, dezinfikovati, zaštiti prilikom pripreme za sadnju, i tu se uglavnom praktikuje plan D kojim se stimuliše prirodna otpornost biljaka i zemljišta. Druga varijanta je u slučaju sadnje zelene kontejnerske sadnice gde je istu potrebno ishranom pripremiti za zaštitu od stresa koji nastaje usled nepovoljnih vremenskih uslova i samog presađivanja, kao i usmeriti njen rast i razvoj u slučaju prerasle zelene mase, kada se praktikuje PLAN c. Treća varijanta odnosi se na oba tipa sadnog materijala i podrazumeva natapanje gredice i banka uz dodatak mikroorganizama koji će pomoći biljkama u prijemu, rastu i razvoju, ali i učiniti im dostupna potrebna hraniva, kao i zaštititi ih od potencijalnih patogenih organizama, kada se kombinovano praktikuju PLANOVI B i D. Većina jagodara, uobičajeno praktikuje samo potapanje frigo sadnica prilikom sadnje u rastvor određenih fungicida, kao i natapanje gredice/banka vodotopivim đubrivima ili vodom.

Klimatske promene, odnosno vremenske neprilike ukazuju nam na mnoge nedostatke takvog pristupa, posebno u slučajevima lošije pripreme zemljišta, te slabijeg kvaliteta sadnog materijala, bilo da se radi o frigo ili kontejnerskim sadnicama. Rezultat je slab procenat prijema, ali i rast i razvoj posađenih biljaka jagode koje do kraja vegetacije ne uspeju razviti dovoljan broj bokornica, odnosno rodnih grana za plodonošenje naredne sezone.

U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJI TIP SADNOG MATERIJALA JAGODE KORISTITE, U NASTAVKU PRAKTIČNO SU PREDSTAVLJENE SVE TRI VARIJANTE ZA PRIMENU ĐUBRIVA PRILIKOM SADNJE

https://www.jagoda.club/bolja-ishrana/tokom-sadnje/index.html