Aktuelnosti

Prezentacija - Pećinci

Prezentacija firme HOYA V.S. održana u Pećincima

Dipl. ing. Jovica Josić održao prezentaciju u Pećincima, izražavajući značaj kvalitetne prihrane i semenskog materijala.
Svi prisutni su se mogli upoznati sa našim proširenim i obogaćenim semenskim asortimanom koji sadrži vrhunske hibride inostranih semenskih kuća, kao i novim sredstvima za ishranu i đubrenje.