tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 CoMoPlatinum, soja, Hoya VS, veci prinos soje | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Pozitivni efekti primene CoMoPlatinum-a u proizvodnji soje

Fantastični ratari. Šampion u sportu, šampion na njivi. Kako da postignete tonu više soje po hektaru?

Pogledajte u prilogu Dobre Zemlje postignute izuzetne rezultate u proizvodnji soje primenom preparata CoMoPlatinum.

CoMoPlatinum je tečno đubrivo sastavljeno od helatnih soli kobalta i molibdena. Zbog svoje formulacije, ova dva mikroelementa poboljšavaju fiksaciju azota u zemljištu i povećavaju otpornost biljaka na abiotički stres. Stoller tehnologija prisutna u formulaciji proizvoda obezbeđuje adekvatnu ishranu za prirodnu intervenciju u fiziološkim procesima biljaka. CoMoPlatinum je predviđen za folijarnu primenu i za predsetveno tretiranje semena.

U ponudi u našem web shop-u:

https://www.hoya-vs.com/webshop/dubrivo/biostimulatori-sa-mikroelementima-i-aminokiselinama/como-platinum/