tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 N-Balancer. Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Početkom sledeće nedelje dolazi kraj perioda sunčanog i toplog vremena

Poštovani borovničari,

Početkom sledeće nedelje dolazi kraj perioda sunčanog i toplog vremena.

Podsećamo vas još jednom da je poslednji momenat za primenu N-BALANCER-a jer je pri kraju vegetacije izuzetno bitno pripremiti biljku za predstojeći period mirovanja, kako bi što spremnija ušla u narednu sezonu. U tu svrhu nezamenjiv preparat biostimulator je N-BALANCER.

Primena N-BALANCER-a u borovnicama na kraju vegetacije ima pozitivan efekat na stvaranju rezervi u biljnim tkivima, pripremu (sazrevanje) pupoljaka i njihovo kretanje u sledećoj godini (izbegavanje alternativnog rađanja, kao i bolje i uniformnije cvetanje u narednoj sezoni). Ovaj tretman odraditi dok je lišće još većim delom zeleno (20 do 30 dana pre intenzivnog opadanja lišća).

PRIMENA: folijarno 2-3l/ha ili u koncentraciji od 0,35%.