tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Phytalex MZ, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Phytalex MZ

Aktivira mehanizme prirodne odbrane biljaka preko sinteze fenolnih materija i polisaharida (kaloze) koje daju visok stepen zaštite

PHYTAELX_MZ_1_lit_500px
Phytalex_MZ_logo

Sastav:
Bakar (Cu) ................................ 2%;
Mangan (Mn) ........................... 1%;
Molibden (Mo) ....................... 0,02%;
Cink (Zn) .................................. 2%.

NAMENA
Aktivira mehanizme prirodne odbrane biljaka preko sinteze fenolnih materija i polisaharida (kaloze) koje daju visok stepen zaštite. Stimuliše sintezu polifenola i lignina koji mehanički jačaju ćelije i tkiva. Proizvod ima sistemično širenje u biljci (akro i bazipetalno). Stimuliše proces fotosinteze i stvaranja energija za procese regeneracije. Ima i veoma specifično delovanje na provodni sistem biljaka šireći njegove sudove (vazodilatacija) čime poboljšava efikasnost transporta vode čak i u slovima kada su sudovi blokirani patogenim gljivama i bakterijama. Ima preventivno delovanje.

KOLIČINA I NAČIN PRIMENE

Primena folijarno: Pojačava metabolički odgovor biljaka u prisustvu patogena/oboljenja: prouzrokovača plamenjača, čađave krastavosti, Alternaria, rđa, Stemphyllium, virusi, bakterioze.
Povrće (sve vrste): 0,25-0,35%, svakih 7/10 dana od rasađivanja ili prvih pravih listova. Voće (sve vrste), vinova loza 0,25-0,35%, svakih 7/15 dana, od prvih razvijenih listova.
Cveće i ukrasne vrste (sve): 0,25-0,35%, svakih 7/20 dana u toku ciklusa proizvodnje. Žita (sve vrste) i industrijsko bilje (sve vrste) 0,25-0,35%, (minimum 2,5 l/ha). Urbana područja 0,25-0,35%, (minimum 2,5 l/ha).
Primena fertigacijom: Postiže se pojačana metabolička aktivnost korena i provodnog sistema u periodu prisustva: fuzarioznog uvenuća, zelenog uvenuća, Phytophthora, sindroma „esca“ vinove loze, Armillaria, rak, Xylella.
Povrće (sve vrste): 3-5 l/ha, svakih 15/30 dana, od rasađivanja ili prvih pravih listova. Voće (sve vrste) i vinova loza 3-5 l/ha, svakih 20/45 dana od kretanja pupoljaka. Cveće (sve vrste) i ukrasno bilje (sve vrste) 3-5 l/ha, svakih 7/20 dana u toku proizvodnog ciklusa.

Koristiti samo tamo gde postoji prepoznata potreba.
Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Promućkajte pre upotrebe

KOMPATIBILNOST/UPOZORENJA

Proizvod je kompatibilan sa đubrivima, insekticidima, akaricidima i nematocidima osim proizvoda vrlo alkalne reakcije (pH>8,5). U cilju postizanja brzih rezultata preporuka je da se ne vrši mešanje sa fungicidima na bazi bakra, kao i vremenski razmak između primene od minimum 48/72 sata. Preporučuje se da se pre primene izvede proba mešanja na manjoj površini useva/zasada.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu van direktne sunčeve svetlosti. Čuvati na temperaturi između 5°C i 30°C. Nemojte prethodno mešati ili čuvati u razblaženom obliku. Ne prodaje se na veliko. Kontejner se ne može ponovo koristiti. Potpuno ispražnjen kontejner ne sme se ispuštati u okolinu. Odložite u skladu sa važećim propisima.