tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Paradajz, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Aktuelnosti

Paradajz - aBcD planovi ishrane

Poštovani proizvođači paradajza,
Pogledajte našu emisiju u kojoj članovi našeg stručnog tima dipl. inž. Bojan Đorđević i dipl. inž. Marko Marković predstavljaju aBcD planove ishrane, i daju detaljna objašnjenja kako prevazići probleme u proizvodnji, kako podići prinos na viši nivo zahvaljujući inovativnim đubrivima iz programa R-Evolucije.