Aktuelnosti

OASI STARTER

Tečno đubrivo sa huminskim i amino kiselinama

Tečno organo-mineralno đubrivo sa visokim sadržajem FOSFORA (starter efekat) + ISI SISTEM (aktivatori prirodnih odbrambenih mehanizama biljke).

Ovi aktivatori povećavaju otpornost biljke na stres izazvan abiotskim činiocima kao što su suša, previsoka ili preniska temperatura, zaslanjenost zemljišta itd. napravljeno da garantuje najbolje moguće uslove za dobar i izbalansiran razvoj korena nakon setve/sadnje, presađivanja i pre cvetanja.

OASI STARTER takođe sadrži aminokiseline biljnog porekla i peptide koji poboljšavaju razvoj biljaka.

Više informacija i link gde možete poručiti:

https://www.hoya-vs.com/webshop/dubrivo/tecna-dubriva-sa-huminskim-aminokiselinama/oasi-starter-tecno-dubrivo-sa-huminskim-i-amino-kiselinama/