Aktuelnosti

OASI linija proizvoda

Organska i organo-mineralna đubriva za fertigaciju na bazi huminskih kiselina, aminokiselina i biljnih ekstrakata.

Huminske kiseline su prirodne organske supstance (polimeri) koji su rezultati biološkog procesa raspadanja biljnih i životinjskih ostataka. One se pojavljuju kao kompleksne makro molekule primarno sastavljene od amino kiselina, ugljenih hidrata, neorganskih elemenata (npr silikati) i supstanci sa hormonalnom reakcijom.

Huminske kiseline dobrog kvaliteta nude bitne agronomske prednosti.
Konkretno, NAJBOLJU APSORPCIJU NUTRIENATA: huminske kiseline vezuju lako minerale gline da bi formirale organske komplekse gline. Pored toga, radi rastvorljivosti, huminske kiseline u rastvoru transportuju mikroelemente, stvarajući ih bio-dostupnim. Hranjive materijevezane za molekule huminskih kiselina ustvari su mnogo lakše dostupne biljkama.

OASI LINIJA PROIZVODA sastoji se od tečnih đubriva specijalno formulisanih za fertigaciju ili prskanje po zemljištu, koja sadrže u sebi jedinjenja organskog porekla, azot, hranjive elemente i organsku materiju za bolji kvalitet proizvoda i veći prinos.

OASI đubriva poboljšavaju rast biljke (HUMO 3G SYSTEM) čine ih mnogo otpornijim na nepovoljne klimatske uslove (ISI SISTEM).

OASI đubriva sadrže prirodne organske sastojke (polimere) koji nastaju kao rezultat bioloških procesa u razgradnji biljnih i životinjskih ostataka. Oni nastaju kao kompleks makromolekula sastavljenih od aminokiselina, karbohidrata, neorganskih elemenata (silikata) i substanci sa hormonskim (prirodnog porekla) efektima.
Visokokvalitetni organski sastojci i biljni peptidi daju veoma važnu prednost u agronomskoj proizvodnji. Kao prvo i najvažnije  VISOKOPROCENTNO USVAJANJE HRANJIVIH ELEMENATA.

ISI SYSTEM
Inovativni ISI SYSTEM razvijen od strane Italpollininog istraživačkog centra i on aktivira mehanizme biljne zaštite protiv klimatskih i abiotskih stresova (suša, visoke ili niske temperature, prekomerna zaslanjenost,...). On deluje preventivno i njegova efikasnost je unapređena prisustvom organskog azota.

HUMO-3G
HUMO-3G je novi i jedinstveni sistem napravljen od strane Italpolline - to je kompleks huminskih i organskih jedinjenja koji stimulišu biljni rast, poboljšavaju zdravstveno stanje zemljišta (jer sadrži polifenole koji podstiču razvoj mikroorganizama, redukujući broj patogena u zemljištu) i komplekse mineralnih elemenata (višekiselinske strukture proizvoda i jedinjenja huminskih kompleksa gline).

OASI BIO

OASI STARTER 

OASI N22

OASI N11 S15  

OASI KALCIJUM