Aktuelnosti

NOVO U PONUDI - Nutrimyr Ca-Mg

Nov proizvod u ponudi firme HOYA VS - Nutrimyr Kalcijum-Magnezijum

Tečno đubrivo sa kalcijumom, magnezijumom i visokim sadržajem aminokiselina.

NUTRIMYR KALCIJUM-MAGNEZIJUM je tečno organomineralno đubrivo idealno da snabde biljku kalcijumom, magnezijumom, biljnim aminokiselinama i azotom.
KALCIJUM: sprečava bolesti nastale usled nedostatka kalcijuma (npr. gorka pegavost jabuke, sušenje lastara kod loze, nekroza salate, itd...).
Kalcijum poboljšava kvalitet, postojanost i vreme skladištenje plodova.
MAGNEZIJUM: stimuliše formiranje hlorofila i poboljšava fotosintetsku aktivnost. Veći rod i kvalitet berbe (veći sadržaj šećera, intenzivnija boja lišća i plodova, ...)
AZOT (hemijski + organski) poboljšava razvoj biljke i ima sinergično dejstvo u usvajanju kalcijuma.

SASTAV

Kalcijum (CaO) vodorastvorljiv                      8%
Magnezijum oksid (MgO) vodorastvorljiv      4%
Ukupan azot (N)                                        8%
Ukupan organski ugljenik (C)                   3%
Specifična težina                                1.38 kg/L


Sadrži biljne aminokiseline i peptide

PREDNOSTI

• Nega i prevencija fizioloških nepravilnosti usled nedostatka
kalcijuma i magnezijuma.
• Smanjeno pucanje plodova.
• Brzodelujući i efikasan.
• Veća postojanost i duži period skladištenja plodova.
• Veći prinos i kvalitet plodova.
• Stimuliše fotosintezu.
• Veća otpornost biljke na abiotske streseve.
• Sadrži biljne aminokiseline (biostimulativno dejstvo).

MEŠANJE

NUTRIMYR KALCIJUM-MAGNEZIJUM se može mešati sa većinom fitosanitarnih proizvoda i đubriva (osim onih koji nisu kompatibilni sa kalcijumom).
Beleška: Ne mešati sa proizvodima koji sadrže sumpor, mineralna ulja i emulzije.

KOLIČINE

Paradajz               2-3 L/ha
Vinova loza          2-3 L/ha
Jabuka                 1-3 L/ha
Salata i rotkve      1,5-3 L/ha
Lubenica i dinja    2-3 L/ha

Doze za fertirigaciju 8-10 L/ha (ukoliko je potrebno)
Pakovanje: 1L, 250 ml